Samtal och stöd

Boka tid hos våra diakoner

Välkommen att boka tid för samtal och stöd!


Diakon Solveig Bäckman, 0501-390508
solveig.backman@svenskakyrkan.se

Diakon Camilla J Ivarsson, 0501-300507
camilla.ivarsson@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Eddy Normark, 0501-390532
eddy.normark@svenskakyrkan.se