Mariestads församling

Prata med oss

Kontakt

Mariestads församling Besöksadress: Nygatan 23, 54231 Mariestad Postadress: Box 2, 54221 Mariestad Telefon: +46(501)390500 E-post till Mariestads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

DIAKONI - omsorg om och kärlek till medmänniskan.

Församlingens diakonisyn

Diakoni utgår ifrån altaret. Uppdraget att utöva diakoni utgår från dopet, gudstjänsten och bönen och är öppen för Guds ledning. Diakoni är varje människas möjlighet att söka hjälp i vardagen, med alla sina olika frågor utan att mötas av fördomar och förutfattade meningar. Församlingen bör våga stå upp för de mest utsatta och stötta på olika sätt, både lokalt och globalt. Diakoni är ett förhållningssätt som uttrycks genom omsorg om alla. Vi är många medmänniskor/medhjälpare inom diakonin och varje människas förmåga bör tillvaratas. Samverkan med olika organisationer/aktörer är viktigt. Diakonin behöver ha en tydlig plats i gudstjänsten för att synliggöras, bland annat genom medverkan av församlingsbor i olika åldrar och livssituationer, men även genom diakonens medverkan i mässan gestaltas och tydliggörs diakonin.
Formulerad av engagerade församlingsbor och anställda vid två workshops, varav en med ungdomar, under hösten 2014.

Definition

En definition som väl stämmer överens med församlingens diakonisyn är denna: ”diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer” (Svenska kyrkans församlingsnämnd 1999).

Här kan du läsa hela diakonipastoralen!