Gravsten i granit med två metallporträtt.
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen

Bror Kronstrand

15 mars 1875-1 maj 1950

Grav SKI 009

Karl Bror Albert Kronstrand, Förste hovintendent, konstnär

Född i Mariestad 15 mars 1875-död 1 maj 1950.

Bror Kronstrand föddes och växte upp på Kyrkogatan 16 i Mariestad. Han försökte sig på läroverksstudier men fick underkänt i praktiskt taget alla ämnen utom ett - teckning!

Lasarettläkare Per Söderman fick syn på hans teckningar och visade dem för bland annat landshövding Sjöcrona och det ordnades så att Bror Kronstrand kunde åka till Stockholm för studier, först hos en dekorationsmålare och senare på konstakademien för Axel Tallberg i etsning. 

År 1900 var han en kortare tid i Paris men på Tallbergs inrådan reste han till England där han stannade till 1910. Han vann under denna tid ryktbarhet som porträttmålare. Bland porträtten kan nämnas nobelpristagaren Lor Raleigh, Sir William Ramsey och drottning Alexandra. I England utgav han en egen skämttidning, ”Tidley Winks” men arbetade även som tecknare för andra engelska skämttidningar. 

Kronstrand resten sedemera till USA där han målade ett uppmärksammat porträtt av presidentskan Taft och fortsatt sedan till St. Petersburg där han målade av Elsa Brändström, även känd som ”Sibiriens ängel”

Bror var även tidvis hemma i Sverige och utförde då den första av tre målningar av kung Gustav V. 

Strax före första världskriget flyttade han hem till Sverige och Mariestad. Medan krigsmolnen hopade sig över Europa målade Kronstrand bland annat en stor målning med häcklöpare som motiv. Han skänkte 1913 målningen till sitt gamla läroverk där den fortfarande finns kvar fast läroverket numera är ombyggt till lägenheter.

Under krigstiden delade han sin tid mellan Mariestad och Stockholm och målade åtskilliga porträtt. Han blev känd som en snabb målare, ibland kunde han måla ett par porträtt om dagen. Vid sidan av Anders Zorn var han den tidens mest uppskattade officiella porträttmålare. Kronstrands totala produktion av porträtt uppgår till över 2000 stycken.

1921 resten Bror Kronstrand till Argentina och vistades under de följande åren i både Sydamerika och USA. I Argentina målade han sin största tavla, föreställande generalen och frihetshjälten José de San Martin.

Vid giftemålet med Kerstin Elisabeth Claus bosatte de sig på Drottningsgatan i Mariestad. 1933 utnämndes han till förste hovintendent och paret flyttade till Stockholm där han bodde fram till sin död.

Bror Kronstrand var en skickalig och flyhänt tecknare och tekniskt skicklig målare. Hans porträtt finns på åtskilliga offentliga instutitioner och han är även representerad på Nationalmuseum med bland annat etsningar.

I graven ligger:

  • Bror Kronstrand och hans hustru Kerstin Elisabeth ”Beth” Kronstrand (född Claus).
  • Hans bror John August Kronstrand.
  • Hans föräldrar Karl-Fredrik Kronstrand och Ida Johanna Kronstrand (född Pettersson).

 

Gammal foto av man i mustasch med kostym och stilig slips.
Bror Kronstrand