Meny

Bibelsamtal

Är Du nyfiken på Bibeln?

Vill du lära dig mer, fundera och samtala utifrån bibeltexter?

Välkommen till bibelsamtal!

Torsdagar jämna veckor kl. 19-21 i Marieholmskyrkan med start 23 januari.

Anmälan och kontakt: Erika Ogenholt
erika.ogenholt@svenskakyrkan.se