Foto: Kristin Lidell/Ikon

Behöver du någon att prata med?

Svenska kyrkan erbjuder kostnadsfria samtal med präst eller diakon. Vi har tystnadsplikt.