Foto: Anders Gustafsson

Begravningsombud

Inom Mariestads kommun

För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud. Från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 har Länsstyrelsen förordnat Karin Ahrle att vara begravningsombud inom Mariestad kommun. Karin Ahrle nås lättast via epost: karin.ahrle@outlook.com

Vad gör begravningsombudet?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
  • Lämnar in en årsberättelse till Länsstyrelsen senast 31 maj varje år.