Foto: Ikon

Begravning

Att förlora en anhörig innebär ofta ett känslomässigt kaos samtidigt som många praktiska saker måste ordnas.

I Mariestads församling arbetar präster och diakoner som har till uppgift att stödja anhöriga i samband med ett dödsfall. Du är alltid välkommen att kontakta oss både för samtal kring sorgen och sorgearbetet och även senare när kanske en lång tid passerat sedan dödsfallet och begravningen.

Willem-Jan Fens präst, tel. 0501-39 05 01 willem-jan.fens@svenskakyrkan.se 

Olle Ohlsson präst, tel. 0501-39 05 04 olle.ohlsson@svenskakyrkan.se

Erika Ogenholt präst, tel. 0501-39 05 02 erika.ogenholt@svenskakyrkan.se

Luka Vestergaard präst, tel. 0501-39 05 03 luka.vestergaard@svenskakyrkan.se

Jenny Anshelm präst, tel. 0501 - 39 05 05 jenny.anshelm@svenskakyrkan.se 

Solveig Bäckman diakon 0501-39 05 08 solveig.backman@svenskakyrkan.se

Camilla J. Ivarsson diakon 0501-39 05 07 camilla.ivarsson@svenskakyrkan.se

Om du vill boka en begravning
Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen på tel. 0501-39 05 50
eller mail mariestads.kgf@svenskakyrkan.se