Foto: Ikon

Begravning

Att förlora en anhörig innebär ofta ett känslomässigt kaos samtidigt som många praktiska saker måste ordnas.

I Mariestads församling arbetar präster och diakoner som har till uppgift att stödja anhöriga i samband med ett dödsfall. Du är alltid välkommen att kontakta oss både för samtal kring sorgen och sorgearbetet och även senare när kanske en lång tid passerat sedan dödsfallet och begravningen.

För samtal kring sorg

Om du vill boka en begravning

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen på tel. 0501-39 05 50
eller mail mariestads.kgf@svenskakyrkan.se

Musik vid begravning

Musiknoter på ett vitt papper.

Regler för musik vid kyrkliga handlingar

Dop, vigsel och begravning