Foto: Ikon

Begravning

Att förlora en anhörig innebär ofta ett känslomässigt kaos samtidigt som många praktiska saker måste ordnas.

I Mariestads församling arbetar präster och diakoner som har till uppgift att stödja anhöriga i samband med ett dödsfall. Du är alltid välkommen att kontakta oss både för samtal kring sorgen och sorgearbetet och även senare när kanske en lång tid passerat sedan dödsfallet och begravningen.

Willem-Jan Fens präst tfn 0501-39 05 01 willem-jan.fens@svenskakyrkan.se 

Olle Ohlsson präst tfn 0501-39 05 04 olle.ohlsson@svenskakyrkan.se

Erika Ogenholt präst tfn 0501-39 05 02 erika.ogenholt@svenskakyrkan.se

Luka Vestergaard präst tfn 0501-39 05 03 luka.vestergaard@svenskakyrkan.se

Solveig Bäckman diakon 0501-39 05 08 solveig.backman@svenskakyrkan.se

Camilla J. Ivarsson diakon 0501-39 05 07 camilla.ivarsson@svenskakyrkan.se

Om du vill boka en begravning

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen på tfn 0501-39 05 50 eller e-post mariestads.kgf@svenskakyrkan.se