Prata med oss

Kontakt

Mariestads församling Besöksadress: Nygatan 23, 54231 Mariestad Postadress: Box 2, 54221 Mariestad Telefon: +46(501)390500 E-post till Mariestads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsavgift

Svenska kyrkan i Mariestad ansvarar för begravningsverksamheten vilket innebär att vi tillhandahåller gravplatser, underhåller begravningsplatser, utför kremationer och gravsättningar. För att kunna utföra dessa samhällsuppgifter får Svenska kyrkan ta ut en avgift (begravningsavgift)

Begravningsavgiften i Mariestad för år 2015 är 35 öre per kommunal skattekrona. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten för alla folkbokförda i Sverige, oavsett inkomst, ålder eller bostadsort, alla måste gravsättas. För dem som är medlemmar i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften.
 
Vad får jag för min begravningsavgift?
 
-  Lokal för förvaring och visning stoftet.
-  Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
-  Kremering
-  Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid på 25 år.
-  Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningsställande av
   öppnad grav.     
-  Vissa transporter, såsom exempelvis från kyrka till krematorium.
-   Skötsel av kyrkogårdarnas och begravningsplatsernas allmänna ytor,
   nyanläggningar, vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar.
 
De tjänster, som är utan kostnad i den församling där vi är folkbokförda, har vi också rätt att få i annan församling i Sverige om tillgång på gravplatsmark finnes.