Hög, svart gravsten med krattad grusbädd framför.
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen

Anna Florén

17 oktober 1880-17 januari 1932

Grav SBK 026

Anna Florén, lärarinna, fotograf

17 oktober 1880-17 januari 1932

Anna Florén växte upp i ett hem präglat av skola och undervisning. Hon tog sudentexamen i Skara år 1900 och var därefter lärare vid Mariestads flickskola en kort tid. Hösten 1902 flyttade hon till Uppsala för att studera bland annat nordiska språk. 1905-1906 var hon åter lärarinna på flickskolan i Mariestad  men återvände sedan till Uppsala för att slutföra sina studier. 

År 1910 tog hon filosofie kandidatexamen, något som inte var speciellt vanligt att kvinnor gjorde vid den tiden. 

1910-1912 tjänstgjorde hon återigen på Mariestads flickskola men drabbades av sjukdomen MS som gjorde att hon inte orkade fortsätta inom sitt yrke som lärarinna. Hon bodde med sin mamma och avled endast två månader efter att modern Andriette hade gått bort.

Det som gör att vi minns Anna Florén idag är alla de fotografier hon lämnade efter sig. Hon fotograferade för sitt eget nöjes skull och dokumenterade familjen, kamraterna, utflykter och sitt arbete med undervisning på flickskolan. Hon tog också ovärderliga miljöbilder av Mariestad vid sekelskiftet 1900 samt exteriörer och interiörer från borgarhem. 

Hon fotograferade också på lasarettets barnavdelning och på vårdanstalten Johannesberg samt tog bilder från Lugnås, Leksberg och resor runt om i landet. 

Anna Floréns barndomsvän Mary Kihlbom tog efter Annas död vara på hennes glasplåtar och 439 stycken finns idag på Västergötlands museum i Skara. Kopior av dessa ingår i Stadsbibliotekets samlingar.

I graven ligger:

  • Anna Florén
  • Hennes föräldrar August Florén, rektor, och Andriette Florén (född Andersson), föreståndarinna för flickskolan.
Två kvinnor sitter vid ett bord på denna svartvita bild. De är ålderdomligt klädda i vitt och svart.
Anna Florén (till vänster) och hennes mor Andriette Florén.