Vi söker Kantor 100%

Är du den vi söker? Läs mer nedan, vi ser fram emot din ansökan.

Mariefreds församling söker
Kantor 100 %

Församlingen
Mariefred ligger vid Mälaren ca 7 mil från Stockholm och är en expansiv ort med en ökande befolkning. Idag är vi ca 5 700 som bor här. Sommartid växer befolkningen betydligt genom alla sommarboende och staden tar emot många turister som kommer på kortare besök.

Mariefreds församling har 16 anställlda och många ideella medarbetare. Kyrkan och församlingshemmet ligger mitt i byn. Vi har ett stort konfirmand- och ungdomsarbete och ett aktivt diakonalt arbete. Kyrkomusiken har en stor och betydande plats i församlingslivet. Församlingen har två anställda kyrkomusiker.

Tjänsten
I din tjänst kommer du att vara den som har huvudansvaret för församlingens kyrkomusik. Du kommer att ansvara för den övergripande planeringen av kyrkomusiken och medverka vid den gemensamma planering som sker inom arbetslaget, spela vid gudstjänster, kyrkliga handlingar och andra samlingar, leda församlingens kyrkokör Pax Mariae och Kärnbokören som är församlingens kör för äldre och medverka vid samlingar som vi bjuder in barn, ungdomar eller vuxna till, så som ex. Påskvandringar och Kollodagar. I församlingen finns instrument som är av mycket god kvalité. Du kan läsa mer om dessa under ”Musik” på hemsidan.

Kvalifikationer
Du tillhör Svenska kyrkan och har kantorsexamen eller organistexamen. Högre examen ger meritpoäng. Du har erfarenhet från kyrkomusikaliskt arbete inom Svenska kyrkan och känner ett engagemang för att arbete med körer. Du har förmåga till flexibilitet och att göra egna prioriteringar. Du är van att arbeta självständigt likaväl som att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid sökandes personliga egenskaper.

Kontaktpersoner
Du kan få mer information genom att tala med kyrkoherde Torbjörn Burvall 076 803 55 01 eller kyrkorådets ordförande Monica Johansson 070 497 95 93.

 

Ytterligare information
Tillträde enligt överenskommelse. Din ansökan säds till Mariefreds församling, Bergsgatan 1, 647 30 Mariefred eller med e-post till mariefreds.forsamling@svenskakyrkan.se. Sista ansökningsdag är 21 februari.