Veckans gudstjänster

Förutom söndagens gudstjänst firar vi även gudstjänst mitt i veckan

Under pandemin så utgår vardagsmässan 

Vardagsmässan är en mötesplats för alla som längtar till en stunds stillhet, reflektion och sång mitt i veckan.
Onsdagskvällar kl 18.00 i församlingshemmet under terminerna.

Under ekumeniska böneveckan bjuder vi in till morgonbön och kvällsbön.

I fasteperioden träffas vi till gemenskap i passionsandakterna.

Se kalendariet för aktuella tillfällen

Gudstjänstliv


torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde
Tel 0159 – 210 01
076-803 5501

elise.lindkvist@svenskakyrkan.se 
Präst
Tel 0159 -  218 23
076-8035502
 
 mariefreds.forsamling@svenskakyrkan
 Tel 0159 – 101 90