Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söndagens gudstjänster

Kännetecknande för en kristen kyrka är att vi firar gudstjänst tillsammans. I Mariefreds församling firar vi gudstjänst både på söndagen och på vardagen

 

På söndagen firar vi högmässa kl 11.00 där vi möts för att lyssna till bibelordet, dela gemenskapen i sången, bönen och nattvardens bröd och vin samt få tid till reflektion.

Bild: Bengt Rundgren

Varje termin firar vi vid ett par tillfällen mässa med stora och små där alla generationer möts och där barnen får uppgifter i gudstjänsten såsom att bära korset, ta upp kollekt eller duka nattvarden. Även våra konfirmander och ungdomar deltar ofta aktivt i söndagens gudstjänst.

En gång i månaden firar vi, med upphåll juni-aug samt under julen, Mariefredsmässan - en mässa präglad av enkelhet och stillhet.
Mässan kan du besöka1 söndag i månaden kl 18.00 i kyrkan. Har du något mitt i livet som du vill dela med dig av som inledning i mässan, kontakta någon av våra prästeri god tid innan.

Gudstjänstliv


torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde
Tel 0159 – 210 01
076-803 5501

elise.bertilsson@svenskakyrkan.se 
Komminister
Tel 0159 -  218 23
076-8035502
 
 mariefreds.forsamling@svenskakyrkan
 Tel 0159 – 101 90