Söndagens gudstjänster

Kännetecknande för en kristen kyrka är att vi firar gudstjänst tillsammans. I Mariefreds församling firar vi gudstjänst både på söndagen och på vardagen

 

På söndagen firar vi högmässa kl 11.00 där vi möts för att lyssna till bibelordet, dela gemenskapen i sången, bönen och nattvardens bröd och vin samt få tid till reflektion.

Foto: Bengt Rundgren

Varje termin firar vi vid ett par tillfällen mässa med stora och små där alla generationer möts och där barnen får uppgifter i gudstjänsten såsom att bära korset, ta upp kollekt eller duka nattvarden. Även våra konfirmander och ungdomar deltar ofta aktivt i söndagens gudstjänst.

En gång i månaden firar vi, med upphåll juni-aug samt under julen, Mariefredsmässan - en mässa präglad av enkelhet och stillhet.
Mässan kan du besöka1 söndag i månaden kl 18.00 i kyrkan. Har du något mitt i livet som du vill dela med dig av som inledning i mässan, kontakta någon av våra prästeri god tid innan.

Gudstjänstliv


torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde
Tel 0159 – 210 01
076-803 5501

elise.lindkvist@svenskakyrkan.se 
Präst
Tel 0159 -  218 23
076-8035502
 
 mariefreds.forsamling@svenskakyrkan
 Tel 0159 – 101 90