Lugna rummet

Att växa upp i en dysfunktionell familj där det t ex kan förekomma alkohol eller annat drogmissbruk är att leva under mycket svåra förhållanden.

I samtalsgruppen Lugna Rummetför barn och unga, kan du träffa andra som är i liknande situation som dig. Vi träffas en gång i veckan efter skolan och pratar, läser och gör praktiska övningar för att tillsammans förstå:

-vad är psykisk ohälsa
-att det inte är på grund av dig som någon i din närhet missbrukar/mår dåligt
-att alla känslor är tillåtna och att du har rätt att visa dem

Är du intresserad av att vra med eller har frågor?
Hör av dig till anhörigcentrum tel 0152-29705 eller maila: lugnarummet@strangnas.se eller vår församling mariefreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Lugna rummet sker i samarbete mellan Strängn kommun och Svenska kyrkan

 

 

Diakoni

marianne.lindgren@svenskakyrkan.se
Diakon
Tel 076-8099688

torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde
Tel  076-803 5501

 elise.lindkvist@svenskakyrkan.se
Präst
Tel 076-8035502