Foto: Susanne Segerholm

Pax Mariae reflektorium


Pax Mariae reflektorium – rum för tystnad och reflektion är det nyaste gudstjänstrummet i församlingen.

Rummet är beläget på Mariefredsanstalten Bondängen och öppnades i december 2008. Rummet har rönt stor uppmärksamhet runt om i landet eftersom en stor del av utsmyckningarna är gjorda av intagna.

På Mariefredsanstalten Bondängen firas gudstjänst en gång per månad. Här möts olika kulturer, religioner, åldrar till en gemenskap utan gräns.

Vill du veta mer om församlingens verksamhet på Bondängen eller delta i besöksgruppen, kontakta vik komminister Håkan Sandvik
Tel 0159 - 21823
070-6061703
hakan.sandvik@svenskakyrkan.se