Konfirmation 2021-2022

Ett konfirmandår i tider av covid-19? Det kommer att bli ett spännande och roligt år! För att inte behöva ställa in, har vi valt att lägga alla läger & övernattningar på hemmaplan. Det blir övernattningar på kyrkans golv, fredagskvällar med middag, gemenskap och samtal om det som är viktigt i livet. Anmälan är nu stängd men det är inte försent att haka på, kontakta Emilia om du vill vara med.

   Vad & när?

   Under året kommer vi att träffas:

- Kickoffläger med övernattning i kyrkan på höstlovet (vecka 44).
   Även läger på jullovet, sportlovet och påsklovet.

- Fredagskvällar en gång i månaden. Vi lagar mat tillsammans, och har workshops i
   mindre grupper tillsammans med ungdomsledarna. Skapande, musik, bön,
   matlagning.

- Skidresa till Romme i mars 2022 (om pandemin tillåter!)

- Träff en gång i månaden på zoom, efter skoltid.

-  Vi bjuder in till en informationsträff/föräldramöte under konfirmandåret.

-  Vid tillfällen man inte kan vara med så löser vi det på bästa sätt.

För vem?

Du som går i årskurs 8, eller är äldre, är välkommen att vara med i församlingens konfirmandgrupp. Du behöver inte vara döpt eller tillhöra Svenska kyrkan. Hela konfirmandtiden är helt kostnadsfri inklusive måltider och ev. resor. Av erfarenhet vet vi att en del ungdomar inte känner att de passar in. Själva kärnan i vår verksamhet och i det kristna budskapet är att det finns en plats för alla – och det gör vi allt vi kan för att förmedla och efterleva. Det finns en stor flexibilitet kring hur ett konfirmandår kan se ut!

 

UPPTAKTSLÄGER
Höstlovet (vecka 44)
Vi planerar för övernattning i kyrkan. Mer information om tider kommer.

KONFIRMATIONSDAGAR

Lördag 21 & söndag 22 maj 2022

 

 

Ungdomar

emilia.faldt@svenskakyrkan.se
Ungdomar/ledarskola/konfirmander
Tel 076-8036165

anci.naslund@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog
076-836 5800

elise.lindkvist@svenskakyrkan.se
Präst
076-8035502

marianne.lindgren@svenskakyrkan.se
Diakon
076-8099688