Foto: Susanne Segerholm

Instrument

Här berättar vi mer om församlingens fina instrument i kyrkan, kapellet och församlingshemmet

Orgeln i Mariefreds kyrka
Det ursprungliga orgelverket i Mariefreds kyrka byggdes 1786 av priviligierade orgelbyggaren Olof Schwan, ansedd som landets förnämaste och kunnigaste orgelbyggare vid denna tid. Olof Schwan tillhörde den så kallade stockholmsskolan och hade fått sin utbildning hos orgelbyggarna Gren och Stråhle, vilkas verkstad på Kungsholmen i Stockholm - med hantverkstraditioner från Johan Niclas Cahmans dagar - producerade ett 30-tal verk, däribland orgeln i Överselö kyrka.
Den av Olof Schwan uppförda orgeln i Mariefreds kyrka har under årens lopp genomgått två stora ombyggnader: 1887 och 1935. Av den ursprungliga orgeln återstår till våra dagar, förutom fasaden vilken är ansedd som en av de absolut värdefullaste i landet, endast två hela stämmor i något förändrat skick, nämligen Rörflöjt 8´(ursprungligen Gedacht 8´) och Spetsflöjt 4´ samt stora oktaven av Principal 4´i fasaden.
Dagens orgel är byggd 1982 av Mats Arvidsson.
Målsättningen för 1982 års nya orgelbyggande var att bygga en orgel i Schwans anda varvid bevarade Schwan-orglar tjänat som förebild vid såväl konstruktion som mensurering och intonation.
Schwans orgel hade endast en manual med bihängd pedal. Detta manualverk har tjänat som utgångspunkt vid upprättandet av 1982 års disposition.
Orgelns disposition

Flygeln i Mariefreds kyrka
Flygeln är av märket Yamaha och inköptes i början av 1990-talet. Den då i Mariefred boende pianisten Lars Roos och dåvarande kyrkomusikern Bengt Norberg anordnade konserter och offentliga generalrepetitioner för att samla in pengar till den flygelfond som senare möjliggjorde köpet av instrumentet.

Flygeln i församlingshemmet
Flygeln i församlingshemmet är av märket Yamaha.

Cembalon i Mariefreds kyrka
Instrumentet är byggt av Mats Arvidsson 1989, är enmanualigt och har två 8´ samt ett 4´register. Förlagan är en cembalo från 1779 av J P Bull, Antwerpen.
På lockets insida finns en målning av mariefredskonstnären Harry Karlsson.

Orgeln i begravningskapellet

Orgeln i begravningskapellet är av märket Johannus orglar, modell Vivaldi och installerades hösten 2009.

Elpianot i begravningskapellet
Elpianot i begravningskapellet är av märket Kurzweil PC3X och inköptes år 2008.