Foto: Ikon

Gudstjänster på annan plats

Vi finns för dig i livets alla skeden

Under sommaren firas friluftsgudstjänster utomhus bla vid Kärnbo kyrkoruin.

Vi firar regelbundet gudstjänster på vårt äldreboende Nypongården, där många samlas till en fin gemenskap

Just nu är fängelseprästtjänsten vakant: På Mariefredsanstalten Bondängen firas gudstjänst i det vackra andaktsrummet Pax Mariae reflektorium. Här möts olika kulturer, religioner, åldrar till en gemenskap utan gräns. 

För den som av någon anledning inte kan komma till kyrkan finns möjlighet att få fira en enkel gudstjänst i sitt hem. Någon av församlingens präster kommer till hemmet och vi firar en enkel nattvardsgudstjänst.

Ta kontakt med församlingsexpeditionen eller någon av prästerna om Du önskar få del av nattvarden i Ditt hem.

Gudstjänstliv

Carin.zetterberg@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde
Tel 076-8035501

Monia.thuresson@svenskakyrkan.se
Komminister/Präst
Tel 076-8035502

agnes.recksen@svenskakyrkan.se
Pastorsadjunkt
Tel 076-8001624


 
 mariefreds.forsamling@svenskakyrkan
 Tel 0159 – 101 90