Foto: Ikon

Gudstjänster på annan plats

Vi finns för dig i livets alla skeden

Under sommaren firas friluftsgudstjänster utomhus på vackra platser i Mariefred såsom Callanderska gården, Kärnbo kyrkoruin och Nypongårdens trädgård. 

Vi firar regelbundet gudstjänster på vårt äldreboende Nypongården, där många samlas till en fin gemenskap

Mariefredsanstalten Bondängen firas gudstjänst en gång per månad i det vackra andaktsrummet Pax Mariae reflektorium. Här möts olika kulturer, religioner, åldrar till en gemenskap utan gräns.

För den som av någon anledning inte kan komma till kyrkan finns möjlighet att få fira en enkel gudstjänst i sitt hem. Någon av församlingens präster kommer till hemmet och vi firar en enkel nattvardsgudstjänst.

Ta kontakt med församlingsexpeditionen eller någon av prästerna om Du önskar få del av nattvarden i Ditt hem.

Gudstjänstliv


torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde
Tel 0159 – 210 01
076-803 5501

elise.lindkvist@svenskakyrkan.se 
Präst
Tel 0159 -  218 23
076-8035502
 
 mariefreds.forsamling@svenskakyrkan
 Tel 0159 – 101 90