Diakonigruppen

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Diakonins främsta uppgift är att hjälpa och stödja människor i livets olika skeden. Välkommen att vara med i en fin gemenskap där Du själv avgör hur mycket Du vill vara engagerad i och på vilket sätt!
Kontakta diakon Marianne Lindgren om du är intresserad av att vara med eller har frågor om vad det innebär att vara ideell medarbetare i församlingen.

Exempel på vad vi i Diakonigruppen gör:

  • Ansvara för gemneskapsstunder i Mariefredsrummet på Hammargårdens äldreboende.
  • Vi är med vid Födelsedagsfesten som hålls varje termin för de äldre i församlingen
  • I samarbete med frivilligcentralen och vår diakon görvi hembesök, eller tar en promenad med den som önskar.
  • Möter människor som kommer till kyrkogården, under allhelgonahelgen, för att minnas sina anhöriga. Vi finns i gravkapellet där det är öppet för ljuständning och vi bjuder på kaffe.

Vuxna

Torbjörn Burvall
Kyrkoherde
Ansvarig för Dagträffarna
Tel 0159 – 210 01
076-803 5501
torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se

Marianne Lindgren
Diakon
Tel 076-809 9688
marianne.lindgren@svenskakyrkan.se

Elise Lindkvist
Präst
Tel 076-8035502
elise.lindkvist@svenskakyrkan.se