Diakonigruppen

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Diakonins främsta uppgift är att hjälpa och stödja människor i livets olika skeden. Välkommen att vara med i en fin gemenskap där Du själv avgör hur mycket Du vill vara engagerad i och på vilket sätt!
Kontakta diakon Marianne Lindgren om du är intresserad av att vara med eller har frågor.

Exempel på vad vi i Diakonigruppen gör:

  • Besöker de boende på Nypongården där vi har högläsning, vi löser korsord, sjunger tillsammans mm
  • Vi är med vid Födelsedagsfesten som hålls varje termin för de äldre i församlingen
  • Följer med till vårdcentralen eller uträttar annat ärende om någon behöver hjälp
  • Ibland är vi med när konfirmanderna har sina träffar eller när barnkolloveckan genomförs
  • Är aktiva i påskspelet

Vuxna

Torbjörn Burvall
Kyrkoherde
Ansvarig för Dagträffarna
Tel 0159 – 210 01
076-803 5501
torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se

Marianne Lindgren
Diakon
Tel 076-809 9688
marianne.lindgren@svenskakyrkan.se