Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakonigruppen

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Diakonins främsta uppgift är att hjälpa och stödja människor i livets olika skeden. Välkommen att vara med i en fin gemenskap där Du själv avgör hur mycket Du vill vara engagerad i och på vilket sätt!
Kontakta diakon Marianne Lindgren om du är intresserad av att vara med eller har frågor.

Exempel på vad vi i Diakonigruppen gör:

  • Besöker de boende på Nypongården där vi har högläsning, vi löser korsord, sjunger tillsammans mm
  • Vi är med vid Födelsedagsfesten som hålls varje termin för de äldre i församlingen
  • Följer med till vårdcentralen eller uträttar annat ärende om någon behöver hjälp
  • Ibland är vi med när konfirmanderna har sina träffar eller när barnkolloveckan genomförs
  • Är aktiva i påskspelet

Vuxna

Torbjörn Burvall
Kyrkoherde
Ansvarig för Dagträffarna
Tel 0159 – 210 01
076-803 5501
torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se

Marianne Lindgren
Diakon
Tel 076-809 9688
marianne.lindgren@svenskakyrkan.se