Foto: Bengt Rundgren

Begravning

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Med sina ritualer och symbolhandlingar vill och kan Svenska kyrkan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras. Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. På den här sidan får du mer information om vilka olika alternativ som vi erbjuder. Du kan också läsa mer kostnader, begravningsavgift och gravsättningsalternativ.

Begravningsgudstjänsten fyller ett viktigt och djupt behov, att få ta avsked är en stor del av sorgearbetet och samtidigt är gudstjänsten en tydlig påminnelse om den kristna trons hopp inför döden. 
Före begravningsgudstjänsten tar prästen kontakt med de närmast anhöriga för att bestämma tid för ett samtal. Vid detta samtal talar man om den avlidne men också om vilka önskemål anhöriga har. Vi erbjuder möjlighet att ge en fin personlig prägel vad gäller texterna, musiken och psalmerna, det är viktigt för oss att gudstjänsten utformas i samverkan med anhöriga.

Begravningsgudstjänsten kan äga rum antingen i Mariefreds kyrka eller i begravningskapellet. Självklart kan begravningsgudstjänster för avlidna som inte bodde i Mariefred ske, det spelar ingen roll vilken församling i svenska kyrkan man tillhört.
Församlingen har ett bårtäcke som lånas ut gratis till alla, bårtäcket är ett alternativ till kistdekorationen (bårtäcket kan du se som toppbild på den här sidan)

Församlingens urna som man kan låna under begravningsceremonin.

Begravningsgudstjänsten kostar ingenting för den som är medlem i svenska kyrkan.
Borgerliga ceremonier förrättas av en representant från Länsstyrelsen eller annat behörigt ombud. Vid en borgerlig begravning erbjuds inte präst och musiker från Svenska kyrkan, man kan heller inte vara i kyrkan. Gravkapellet på kyrkogården finns tillgängligt. Begravningsbyråerna kan svara på dina frågor om en borgerlig begravningsceremoni.

I samband med begravningsgudstjänsten  finns det möjlighet att låna lokaler i församlings-hemmet för en minnesstund där man även kan få husmors hjälp. Vi kan ta emot max 80 gäster. Förfrågan om att få ha en minnesstund i församlingshemmet ställs till församlingshemsvärdinnan på tel. 0159-212 80.
Vi erbjuder inte borgerliga minnesstunder och kan inte heller upplåta lokal till detta from. 2024.01.01

På församlingsexpeditionen bokas tid för begravningen. Det vanligaste är att ta hjälp av en begravningsbyrå men det går självklart bra att ringa oss direkt på  församlingsexpeditionen på tel. 0159-101 90 eller mail på mariefreds.forsamlig@svenskakyrkan.se

Enligt gammal kyrklig tradition ber vi vid söndagens gudstjänst för den som nyligen avlidit, läser sk tacksägelse. Kyrkklockan ringer och man får en stunds stillhet för hågkomst och bön. Den som är närmast anhörig får en särskild inbjudan till den gudstjänst då vi läser tacksägelse för den avlidne. Vi skickar också ut en inbjudan till den särskilda minnesgudstjänst som vi samlas till på Alla helgons dag. Vid denna läser vi upp namnen på och ber för alla tillhöriga församlingsbor som har avlidit sedan förra årets minnesgudstjänst. Om din anhörige har koppling till Mariefred men inte bodde här när personen avled går det bra att kontakta oss så läser vi tacksägelse även här i Mariefreds kyrka om du önskar det.

Läs mer om begravning inom Svenska kyrkan.

Läs mer om allhelgonahelgen inom Svenska kyrkan

Kyrkogården

Här hittar du information som berör gravsättning och skötsel av gravplats

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

En urna står uppställd bland ormbunksblad i kyrkan.

Kostnader för en begravning

Kostnaderna för en begravning hämtas ofta från två eller tre olika håll – från begravningsavgiften och dödsboet, samt från kyrkoavgiften om den döda personen var medlem i Svenska kyrkan.

I livets skeden

Församlingsexpeditionen/Bokning
Tel 0159 – 101 90
mariefreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingshemmet
anna.blomstedt@svenskakyrkan.se
Värdinna/husmor
Tel 0159 – 212 80
070-2930478

carin.zetterberg@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde
Tel 076-803 5501

anci.naslund@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog
076-836 5800

marianne.lindgren@svenskakyrkan.se
Diakon
076-809 9688

monia.thuresson@svenskakyrkan.se
Präst
076-8035502