Gravskötselavtal och tjänster

Här ser du våra kostnader för olika vårdavtal och tjänster

Mariefreds begravningsplats
Kyrkogårdsexpeditionen öppen måndag-onsdag- torsdag- 10.00-12.00
Besöksadress: Ruddammsgatan
Postadress: Bergsgatan 1, 647 30 MARIEFRED
Tel 0159-102 69
Mobil 070-803 55 06
 

Prislista Mariefreds kyrkogård  from. 2024

Grundskötsel 170:- I grundskötsel ingår följande service:
Klippning och trimning runt gravvård och rabatt. Vid grusgrav ingår skötsel av grusyta. Borttagning av vissna snittblommor och utbrunna ljus samt vår och höststädning.
Skötsel av gravrabatt ingår ej i grundskötseln.

Årsvård 800:- I årsvård ingår följande service: Penséer till vårplanteringen och sommarblommor (begonia och silverek) till sommarplanteringen. Borttagning av vissna snittblommor och utbrunna ljus. Gravplanteringen vattnas och rensas från ogräs under säsongen. Gräsklippning/trimning runt gravvård och rabatt. Blommorna tas bort på hösten.

Förnyelse av gravrätt 650:- Gravrätten förnyas i 15 år.
Allhelgona krans 180:-
Ljung 70:-
Stentvätt 400:-
Bättring av text Kostnad per tecken 30:-
Planteringslåda 57cm 1100:- inklusive montering och jord
Planteringslåda 39cm 900:- inklusive montering och jord
Byte av jord i planteringslåda 70:-
Askgravlund med namnskylt 2200:-
Askgravplats 5000:-
Namnskylt Askgravplats 2200:-

Läs mer om begravning

Läs mer om gravskick