Foto: Ikon

Besöksgruppen på fängelset

Medlemmarna i besöksgruppen gör en viktig insats för våra församlingsbor på kriminalvårdsanstalten Bondängen

På Mariefredsanstalten Bondängen firas gudstjänst en gång per månad i det vackra andaktsrummet Pax Mariae reflektorium – rum för tystnad och reflektion.

Här möts olika kulturer, religioner, åldrar till en gemenskap utan gräns.
Vill Du delta i besöksgruppen?
Kontakta vik komminister och fängelsepräst Håkan Sandvik.

Gudstjänstliv


torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde
Tel 0159 – 210 01
076-803 5501

elise.lindkvist@svenskakyrkan.se 
Präst
Tel 0159 -  218 23
076-8035502
 
 mariefreds.forsamling@svenskakyrkan
 Tel 0159 – 101 90