Yttermalungs kyrkogård

Bevarande- och utvecklingsplan samt bilagor.