Vuxen

Mötesplatserna i församlingen är många. God gemenskap, sopplunch, kapellträff, babypaket-träffar, frukostträffar, retreat med mera. Vi vill att kyrkan ska vara en plats för både vila och aktivitet, gemenskap och avskildhet. Välkommen!

Träffpunkt

Öppet församlingshem - kom och gå som du vill Tisdagar mellan 11.00-12.30 t.o.m 31 maj. Under dessa tider finns en av församlingens medarbetare på plats och det finns enkelt fika att köpa.

Välkommen till sopplunch!

Förutom mat i magen ger soppluncherna också möjligheter till gemenskap och fina pratstunder.

God Gemenskap

God gemenskap med fika och intressanta och underhållande programpunkter.

Träff kring babypaket

Vi tillverkar babypaket som skickas till behövande i flyktinglägren i Västsahara.

Kapellträff i Fors kapell

Mötesplats för daglediga.

Gubbfrukost

Träffpunkt för män i alla åldrar.