Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vision

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion
för Malungs församling

Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2018-11-13
Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2018-12-11

Hela församlingsinstruktionen finns att läsa här.

Sammanfattning:

Gudstjänster
-  Ska fira och fördjupa livet med Gud.
-  Ska vara folknära i samklang med vardagslivet i tid, plats och utformning.
-  Ska inbjuda till reflektion och hjälpa tanken vidare.
- Ska erbjuda gemenskap.

Musik
-  Andlighet.
-  Mångfald.
-  Deltagande.
-  Bevara & förnya.

Diakoni
-  Stödja i livets olika skeden.
-  Röst för utsatta.
-  Skapa mötesplatser.
-  Ideella.
-  Förmedla ett kristet hopp.

Undervisning
-  Ska föra dialog kring livsfrågor, tro och tvivel.
-  Ska gestalta tro.
-  Ska möta samhället och individer.
-  Ska hjälpa till en kristen livstolkning.

Mission
-  En gemenskap.
-  En mötesplats.
-  En växtplats.

Barn/ungdom/familj
-  Gestalta tro.
-  Dialog.
-  Livstolkande.

 Inre och yttre miljö kyrkomiljöer
-  Informativ.
-  Vårda mötesplatser.
-  Bemötande.