Foto: Robertsson Media

Vision

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion
för Malungs församling

Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2018-11-13
Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2018-12-11

Hela församlingsinstruktionen finns att läsa här.

Sammanfattning:

Gudstjänster
-  Ska fira och fördjupa livet med Gud.
-  Ska vara folknära i samklang med vardagslivet i tid, plats och utformning.
-  Ska inbjuda till reflektion och hjälpa tanken vidare.
- Ska erbjuda gemenskap.

Musik
-  Andlighet.
-  Mångfald.
-  Deltagande.
-  Bevara & förnya.

Diakoni
-  Stödja i livets olika skeden.
-  Röst för utsatta.
-  Skapa mötesplatser.
-  Ideella.
-  Förmedla ett kristet hopp.

Undervisning
-  Ska föra dialog kring livsfrågor, tro och tvivel.
-  Ska gestalta tro.
-  Ska möta samhället och individer.
-  Ska hjälpa till en kristen livstolkning.

Mission
-  En gemenskap.
-  En mötesplats.
-  En växtplats.

Barn/ungdom/familj
-  Gestalta tro.
-  Dialog.
-  Livstolkande.

 Inre och yttre miljö kyrkomiljöer
-  Informativ.
-  Vårda mötesplatser.
-  Bemötande.