Foto: Robertsson Media

Vision

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion
för Malungs församling

Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2023-05-25
Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2023-09-12

Hela församlingsinstruktionen finns att läsa här.