Verksamheter

Mötesplatserna i Malungs församling är många och människor i alla åldrar träffas varje vecka i olika former av aktiviteter. 

Barn & Familj

Vårt mål är att möta och se barnen och deras familjer, både i vår verksamhet och i övriga samhället. Att göra Jesu ord till handling, som för oss innebär att när vi möts, ska de känna sig trygga, uppskattade och framförallt sedda. Varje möte ska vara gott.

Vuxen

Mötesplatserna i församlingen är många. Sopplunch, kyrkfrukost, Fika i kapellet, babypaket-träffar, retreat, filmklubb med mera. Vi vill att kyrkan ska vara en plats för både vila och aktivitet, gemenskap och avskildhet. Välkommen!

Malungs kyrka

Gudstjänster

I gudstjänsten är vi tillsammans inför Gud och alla får möjlighet att känna sig delaktiga och berörda. I alla gudstjänster strävar vi efter att ett verkligt möte ska ske. Mötet med Gud, med medmänniskan och med vårt inre.

Ungdom & Konfirmation

Vill du hänga med kompisar, prova olika uttryckssätt för att uttrycka frågor om tro och tvivel, bli ung ledare eller behöver du bara någon att prata med.

Musik och körsång

Musik och sång får stor plats i vår församling. Våra körer träffas regelbundet och övar för att sedan framträda vid gudstjänster och andra sammankomster.

Diakoni

Svenska kyrkans diakoni vill finnas till för människor i livets olika skeden. När du behöver prata med någon utomstående, fundera kring frågor om livet och Gud, få tröst eller hitta styrka, finns vi till stöd.