Foto: Jan Robertsson

Tyngsjö kyrka

Vackert belägen på Orrudden i Tyngsjön ligger Tyngsjö kyrka. Den ståtliga kyrkan är ett sällsynt exempel på en till största del orörd nygotisk träkyrka.

Kyrkan invigdes 1875 och med tanke på det då isolerade läget, den glesbefolkade bygden och de begränsade resurserna, har kyrkan en imponerande storlek. Kyrkan i Tyngsjö är ett minnesmärke över koloniseringen och levnadsvillkoren i den otillgängliga finnmarken som länge saknade kyrka. Enligt gamla anteckningar besöktes Malungs finnmark och Tyngsjö från mitten av 1700-talet årligen av präst. Men inte förrän 1814 fick de en begravningsplats och under åren 1815-1817 uppfördes ett anspråkslöst kapell. Platsen kallas idag Gamla kyrkogården och är skyddad enligt Fornminneslagen.
 I början av 1850-talet fick Tyngsjö en egen präst och när marken vid Orrudden förvärvades 1855 påbörjades bygget av en prästgård. Ungefär samtidigt blev den gamla kyrkogården för trång och en ny anlades ner mot vattnet på Orrudden.
 I början av 1870-talet var det dags att göra något åt det gamla kapellet. Men i stället för att renovera beslutade man att bygga nytt ute på Orrudden. Arkitekt var J.E. Söderlund som har ritat ett flertal nygotiska kyrkor i Sverige.
 Den nya kyrkan invigdes 1875 och när det gamla kapellet revs användes timret till att bygga en sockenstuga med tvätt- och bagarstuga för prästen norr om prästgården.
 Tyngsjö kyrka är såväl utvändigt som invändigt ett tidstypiskt exempel på enklare nygotisk träkyrka. Arkitekturen är återhållsam i sin utsmyckning och utformning. Den vita färgsättningen tillhör, trots de påtagliga nygotiska dragen, nyklassicismens kulörskala.
 Grunden är utförd av höga huggna granitblock som bär en timmersyll i två skift. Stommen är utförd av stående timmer och tornet är en stolpkonstruktion som reser sig 37 meter över marken. Byggnadskroppens utformning är traditionell för stilen.
 Den nygotiska utsmyckningen är sparsam och enkel. Det är framförallt konsoler, fönstrens form och överstycken samt fältindelningar i fasaderna utvändigt som understryker nygotikens formspråk. Utvändigt är kyrkan i stort sett oförändrad med undantag av takbeläggningen.
 Kyrkorummet är högt i tak och de många och höga fönstren låter ljuset flöda in i rummet som är färgsatt med ljusa pastellaktiga kulörer. Inredningen är målad i gråa skalor men hade under en period en blågrön färgsättning.
 I början på 1960-talet genomfördes en omfattande restaurering av kyrkan. Men kyrkointeriören fick till större delen behålla sin ursprungliga inredning. Skärmväggen och den bakomliggande sakristian är en tidstypisk inredningslösning som numera är ytterst sällsynt.
 År 1963 flyttade den sista prästen från Tyngsjö och prästgården omvandlades till lägergård. 

Besöksadress: Tyngsjö Prästgårdsvägen 30, 780 54 Äppelbo