Sopplunch

Sopplunch med stilla musik

Varje helgfri måndagar kl 12.00 t.o.m. 30 maj (dock ej 28 mars)

Kostnad 40 kr

 

Förutom mat i magen ger soppluncherna också möjligheter till gemenskap och fina pratstunder.

Att äta sopplunch i församlingshemmet kan vara ett välkommet avbrott i vardagen och ett bra tillfälle att träffa vänner och stifta nya bekantskaper. Måltidsgemenskapen är central inom kristen gemenskap. Att äta tillsammans signalerar att man hör ihop, att man accepterar varandra och att man har omsorg om varandra. Många tycker också att det är trevligt att äta tillsammans med andra! Att servera sopplunch är ett sätt för församlingen att erbjuda en mötesplats där vi alla på ett enkelt och trevligt sätt kan mötas i vardagen. Välkommen!