Orglarna i våra kyrkor och kapell

Malungs kyrka

År 1884 byggde Setterqvist & Son den första orgeln i Malungs kyrka. Den var belägen på den västra läktaren. År 1931 byggdes den om och år 1959 flyttades den till den norra läktaren.

År 1976 byggde den danska  orgelfirman Bruno Christensen & söner från Tinglev, den orgel som finns i kyrkan idag.

Orgeln har 29 stämmor fördelat på huvudverk, svällverk, öververk och pedalverk.

Yttermalungs kapell

År 1966 byggde Magnussons orgelfabrik i Göteborg den nuvarande orgeln i Yttermalungs kapell.

Den har 6 stämmor fördelade på en manual  och pedal. Denna orgel ersatte ett äldre harmonium som stod på läktaren.

Öje kapell

År 1960 byggde Hammarbergs orgelbyggeri en liten läktarorgel med 6 stämmor och bihangspedal i Öje kapell.

Tidigare hade där funnits ett harmonium.

Fors kapell

År 1936 fick Fors kapell en Ceciliaorgel byggd av orgelfirman Åkerman & Lund.

Man kan också kalla denna typ av orgel multiplexorgel. Detta innebär att samma pipor används i flera stämmor. Orgeln innehöll på det viset fler stämmor men det blev "fuskstämmor" så klangrikedomen blev därför inte så stor.

År 1960 anskaffades den orgel som finns idag, från Magnussons orgelfabrik i Göteborg. Orgeln har 12 stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Orgelfasaden är delvis inbyggd i läktarbarriären.

Tyngsjö kyrka

På 1930-talet fick Tyngsjö kyrka sin första orgel. En pedalorgel som placerades på läktaren.

År 1962 byggdes en liten kororgel av Magnussons orgelfabrik i Göteborg, som finns längst fram till höger i kyrkan.

Orgeln har en manual och 4 stämmor.