Foto: Robertsson Media

Körverksamhet

S:t Olofskören

En blandad fyrstämmig vuxenkör. 

Övar torsdagar kl. 18.30 i S:t Olofsgården.

Sjunger vid kyrkliga högtider (Allhelgona, 1:a Advent, Juldagen, Trettondagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Påskdagen och Pingstdagen) i Malungs kyrka.

Kören har ett litet större projekt ungefär en gång varje år. Hösten 2012, framfördes Mässa i G-dur av F. Shubert, hösten 2013 och våren 2014 A ceremony of Carols av B. Britten.
Våren 2015 framfördes två konserter med Förklädd Gud av L-E Larsson med blåsorkester och hösten 2015 en konsert med musik av Mozart bl.a. Mässa i D-dur.

Kören brukar också sjunga vid det årliga valborgsmässofirandet vid Hole Bystuga. Kören har även gjort flera musikcafé i olika bystugor (Hole, Idbäck och Jägra) och då samarbetat med respektive bystugeförening.

Kören har gjort flera resor genom åren bl.a. kan nämnas Skagen, Schweiz, Röros, Linköping, Falköping, Ulricehamn, Ekshärad, Fryksände och Säfsen. Vid dessa resor görs en eller flera konserter/musikgudstjänster, ibland tillsammans med den lokala kören.

Körledare: Ulrika Ryssmats

Barnkören

Barn från åk 1 och uppåt är välkomna.

Kören över torsdagar kl. 15.45 i Malungs kyrka.

Kören sjunger vid familjegudstjänster som är ca. fem stycken varje år. I början på december brukar kören framföra ett "Julspel för stora och små".

Ledare: Ulrika Ryssmats

Yttermalungskören

Framträder på gudstjänster och vid speciella tillfällen.

Ledare: Åke Edvinsson

Du som vill börja sjunga i någon av körerna är välkommen att ta kontakt med körledaren.