Foto: Robertsson Media

Musik och körsång

Musik berör och bidrar till att skapa delaktighet, andakt, glädje och högtid i gudstjänstsammanhang. Därför strävar vi efter att erbjuda ett så rikt utbud som möjligt av olika slags musik i våra gudstjänster och ger stort utrymme åt lokala musikutövare att bidra med sin musik.