Foto: Robertsson Media

Musik och körsång

Musik berör och bidrar till att skapa delaktighet, andakt, glädje och högtid i gudstjänstsammanhang. Därför strävar vi efter att erbjuda ett så rikt utbud som möjligt av olika slags musik i våra gudstjänster och ger stort utrymme åt lokala musikutövare att bidra med sin musik.

Körverksamhet

Sång och musik får stor plats i församlingens verksamhet. Våra körer medverkar ofta i gudstjänster och andra sammankomster.

Orglarna i våra kyrkor och kapell

Läs om orglarna i våra kyrkor och kapell.