Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körsång

Musik berör och bidrar till att skapa delaktighet, andakt, glädje och högtid i gudstjänstsammanhang. Därför strävar vi efter att erbjuda ett så rikt utbud som möjligt av olika slags musik i våra gudstjänster och ger stort utrymme åt lokala musikutövare att bidra med sin musik.