MINNESLUND

Ett anonymt gravskick

Minneslunden är en plats där du som anhörig kan minnas nära och kära. Det är
också en plats för dig som bara vill sitta ner en stund i stillhet.

Gravsättning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga
former vid lämplig årstid. Askan grävs ner inom det gemensamma gravområdet
utan närvaro av anhöriga. Detta är en anonym gravsättning utan gravrätt eller
plats för namn.

Besökare får smycka med snittblommor och ljus på avsedd plats. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln och plockar bort vissna blommor och utbrända ljus för att hålla platsen i städat och värdigt skick.

Om den avlidne inte har uttryckt önskan om anonym minneslund kan de mindre
anonyma alternativen askgravlund och askgravplats vara ett alternativ när anhöriga önskar en gravplats med minimal skötsel.

• Minneslund finns på församlingens samtliga kyrkogårdar.

 

Välkommen att kontakta Malungs församling om du har frågor angående
gravskick, eller vill boka tid för visning av tillgängliga alternativ.
Församlingsexpedition tel: 0280-198 00
e-post: malung.forsamling@svenskakyrkan.se