Foto: Jan Robertsson

Malungs kyrka

Malungs kyrka har en lång och anrik historia och ligger naturskönt belägen på ett näs på Västerdalälvens östra strand i höjd med Prästön.

Kyrkans medeltida delar, murverk och valv, utgör kyrkans kärna och ses som oersättligt dokument om byggnadens historia och sin tids byggnadsskick. Spår efter de talrika förändringarna kan avläsas i såväl byggnaden som i miljön.

Den äldsta delen av Malungs kyrka byggdes redan på 1200-talet och den blev en rastplats för pilgrimer som färdades längs Västerdalälven till S:t Olofs grav i Nidaros.
 Kyrkan bestod från början bara av de två mellersta valven i mittskeppet och hade inget torn. Men åren 1490 - 1510 utvidgades bygggnaden. De vackra stjärnvalven i taket härrör från 1400-talet. Tornet som murades av gråsten tillkommit troligen på 1560-talet.
 Även under 1700-talet genomfördes omfattande arbeten och det var under den perioden som kyrkan i stort fick sin nuvarande utformning med två korsarmar. Långhus och korsarmar fick högresta valmade tak. Troligen förhöjdes också tornet under denna period.
 Även under 1800-talet skedde en rad ombyggnader som lämnade betydande spår. Det var då som nuvarande tornöverbyggnad tillkom parallellt med uppförandet av tornkupolen. Kyrkans fönster förstorades och hela kyrkan vitlimmades invändigt. Under 1880-talets omfattande restaurering revs större delen av den gamla inredningen ut och kvarstående delar målades över. Många inventarier rensades också ut. Turligt nog har en del av dessa senare återbördats till kyrkan. Bland annat smidesljusstaken från 1600-talet som på 1930-talet återfanns och sattes på predikstolen där den står kvar än idag. Även en dopfunt från 1200-talet har på senare år återfått sin plats i kyrkan.
 Predikstolen från 1686 och altaruppsatsen från 1782 är delar av dagens inredning som vittnar om förändringsfaser i kyrkorummet och de har stort konsthistoriskt och hantverkshistoriskt värde. I kyrkorummet finns också två skulpturer daterade tidigt 1500-tal. Det är Johannes döparen och Jesus som smärtornas man. Dessa skulpturer tros vara tillverkade av hälsingemästaren Hakon Gulleson. Den välbevarade S:t Olofskulpturen är troligen tillverkad i Lübeck redan i slutet av 1300 eller början av 1400-talet.
 Åren 1958 - 1959 genomfördes en omfattande renovering av kyrkan med syfte att återskapa dess ålderdomliga karaktär. Mycket av det gamla återställdes, bland annat frilade man kalkmålningar från 1500-talet. Det byggdes också nya läktare i korsarmarna.
 I mitten på 1990-talet genomfördes ytterligare en omfattande restaurering som till största delen avsåg vård- och underhållsåtgärder. De medeltida skulpturerna rengjordes och omplacerades. Altarringen ersattes med lösa knäfall. De främsta bänkraderna togs bort för att ge plats åt ett flyttbart altarbord. Det fiskbensmönstrade tegelgolvet lades om och ett samlingsrum inreddes i norra korarmen. 

Besöksadress: Kyrkvägen 30, 782 30 Malung