Kyrkfrukost

Öppet för alla - gammal som ung

Torsdagar jämna veckor kl 08.30-10.00 t.o.m. 30 nov 2023. Kostnad 60 kr.

Nästa kyrkfrukost efter jul blir 25 januari 2024.