Gravstenssäkerhet

Malungs Församling har gjort säkerhetskontroll gällande gravvårdar på kyrkogårdarna i Malung, Öje, Malungsfors, Tyngsjö och Yttermalung.

De stenar som inte klarade säkerhetskontrollen har tillfälligt lagts ned.

Berörda gravrättsinnehavare har blivit kontaktade via brev med info och åliggande att åtgärda sin sten.

Gravstenar vars gravrätt är återlämnad till församlingen kommer att åtgärdas via begravningsverksamheten, om de ska bevaras enligt kulturhistorisk bedömning.

Vid frågor kontakta gärna församlingsexpeditionen: 0280-198 00 eller malung.forsamling@svenskakyrkan.se