Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet, mandatperioden 2018-2021

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs vart fjärde år av församlingens medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkofullmäktige sätter mål och drar upp riktlinjer för verksamheten. De behandlar och beslutar om större frågor som till exempel kyrkoavgift och budget.

Kyrkorådet
är utsedda av kyrkofullmäktige att styra församlingens arbete i riktningen mot uppsatta mål. De leder och samordnar församlingens förvaltning av pengar och egendom. Kyrkoherden är självskriven ledamot i Kyrkorådet.

kyrkofullmäktige

Ordförande

Dräng Bo Olsson (S)

Vice ordförande

Gun Byttner (BA)

Andre vice ordförande

Pär Kindlund (C)

Ledamöter

Jörgen Norén (S)
Carina Johansson (S)
Siv Ivarsson (S)
Bengt Nilsson (S)
Anneli Johansson Tauni (S)
Ronny Larsson (S)
Birgitta Örjas (S)
Lars-Göran Gustafsson (S)
Mats-Olof Olsson (S)
Martina Elfström (BA)
Brita Sohlin (BA)
Sören Bjurström (BA)
Tätte Örhammar Sjödén (BA)
Tord Bergqvist (C)
Elisabeth Lövsta (C)
Birgit Gotthardsdotter Wikström (C)

Ersättare

Inger Melin (S)
Jennie Eriksson (S)
Sofia Söderström (S)
Ann-Mari Pettersson (S)
Margareta Olsson (BA)
Gunnar Erikes (BA)
Lena Matsson (BA)
Kjell Lövsta (C)
Mass Solveig Vallin (C)

 

 

 

kyrkorådet

Ordförande

Jörgen Norén (S)

Vice ordförande

Martina Elfström (BA)

Ledamöter

Tord Bergqvist (C)
Gun Byttner (BA)
Carina Johansson (S)
Bo Olsson (S)
Anette Oskarsson, kyrkoherde

Ersättare

Siv Ivarsson (S)
Bengt Nilsson (S)
Mats-Olof Olsson (S)
Sören Bjurström (BA)
Brita Sohlin (BA)
Birgit Gotthardsdotter Wikström (C)