Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet, mandatperioden 2022-2025

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs vart fjärde år av församlingens medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkofullmäktige sätter mål och drar upp riktlinjer för verksamheten. De behandlar och beslutar om större frågor som till exempel kyrkoavgift och budget.

Kyrkorådet
är utsedda av kyrkofullmäktige att styra församlingens arbete i riktningen mot uppsatta mål. De leder och samordnar församlingens förvaltning av pengar och egendom. Kyrkoherden är självskriven ledamot i Kyrkorådet.

kyrkofullmäktige

Ordförande

Dräng Bo Olsson (S)

Vice ordförande

Birgitta Örjas (S)

Andre vice ordförande

Tätte Örhammar Sjödén (BA)

Ledamöter

Jörgen Norén (S)
Carina Johansson (S)
Erika Christensson (S)
Anneli Johansson Tauni (S)
Ronny Larsson (S)
Torbjörn Korssell (S)
Mats-Olof Olsson (S)

Lars-Göran Gustafsson (S)
Martina Elfström (BA)
Brita Sohlin (BA)
Sören Bjurström (BA)
Kristina Bäckman (BA)

Lena Matsson (BA)

Tord Bergqvist (C)
Elisabeth Lövsta (C)
Emma Bigrell (C)

Ersättare

Inger Melin (S)
Ann-Mari Pettersson (S)
Bengt Nilsson (S)
Leif Nilsson (BA)
Niklas Matsson (C)
Anders Westerlund (C)

 

 

 

kyrkorådet

Ordförande

Jörgen Norén (S)

Vice ordförande

Martina Elfström (BA)

Ledamöter

Tord Bergqvist (C)
Brita Sohlin (BA)
Birgitta Örjas (S)
Bo Olsson (S)
Anette Oskarsson, kyrkoherde

Ersättare

Carina Johansson (S)
Torbjörn Korssell (S)
Anneli Johansson Tauni (S)
Sören Bjurström (BA)
Erik Eriksson (BA)
Emma Bigrell (C)