Församlingsinstruktion

Malungs församling

Läs församlingsinstruktionen genom att hämta den som en pdf-fil.