Malungs kyrka
Foto: Robertsson Media

Gudstjänster

Det är många som förknippar kyrkan med gudstjänstfirande, och det är helt riktigt en av församlingens huvuduppgifter. Varje år besöker ett stort antal människor kyrkorna och kapellen i Malungs församling i samband med gudstjänster och andra sammanhang.

I gudstjänsten är vi tillsammans inför Gud och alla får möjlighet att känna sig delaktiga och berörda. I alla gudstjänster strävar vi efter att ett verkligt möte ska ske. Mötet med Gud, med medmänniskan och med vårt inre.

Musik berör och bidrar till att skapa delaktighet, andakt, glädje och högtid i gudstjänstsammanhang. Därför strävar vi efter att erbjuda ett så rikt utbud som möjligt av olika slags musik i våra gudstjänster och ger stort utrymme åt lokala musikutövare att bidra med sin musik.

Gudstjänsterna är till för alla. För att stärka banden mellan kyrkan och familjerna har vi familjegudstjänster med jämna mellanrum. Då brukar barnkören medverka.

På sommaren anordnas frilufts- och fäbodgudstjänster runt om i församlingen. Kaffeservering och spelmansmusik är vanliga inslag.