Foto: Jan Robertsson

Fors kapell

Fors kapell ligger på en ås som sträcker sig mellan Malungsfors skola i norr och Västerdalälven i söder. Kyrkobyggnaden med tillhörande klockstapel präglas av en mjuk och välbalanserad symmetri som medvetet förstärks genom byggnadernas placering och närmiljöns utformning.


År 1918 inrättades en komministertjänst i Malungsfors på forsbornas egen begäran. Men eftersom man saknade kyrka hölls gudstjänster och konfirmationsläsning i skolan och i ordenshuset. 1922 invigdes kyrkogården och 1928 byggdes komministerbostaden nordväst om kyrkogården.  
 Förutsättningarna att uppföra en kyrka kom att försvåras och försenas på grund av 1930-talets besvärliga konjunktur. Att kyrkobygget ändå kunde genomföras under denna svåra tid var till stor del ett verk av den dåvarande komministern Oskar Leonard Sjödin, men också tack vare handgriplig hjälp och donationer från forsborna.
 Kapellet och klockstapeln uppfördes under åren 1935 till 1936 efter ritningar av länsarkitekt Magnus Dahlander och bygget förenade funktionalismens nytänkande med äldre byggnadstraditioner inom kyrkoarkitektur. Byggnadernas utformning präglas av inspirationer hämtade från nationalromantik och historicism vilka förenas med nya lösningar som är representativa för den då intågande funktionalismen. Ett exempel på det senare är samlingssalen i anslutning till kyrkorummet. Samlingssalen placerades i förlängningen av kyrkorummet med syfte att kunna förena rummen vid behov.
 Kapellets fasta och lösa inredning är i huvudsak samtida med kapellets uppförande på 1930-talet. Ett exempel är de säregna ljuskronorna i taket samt de infällda vägglampetterna som är tidstypiska för 1930-talet. En del förändringar har dock skett i samband med orgelbytet på 1950-talet och ommålningen av bland annat bänkar och altarring på 1960-talet, samt förnyelse av inredningen i samlingssalen 1999. Den ursprungliga färgsättningen liknade predikstolens, vars originalutförande är bevarat.
 Målningarna på predikstolen utfördes av konstnärinnan Ragnhild Nordsten och föreställer Kristus och evangelisterna. Den stora altarväven på korväggen är komponerad av Anna Blom och sattes upp i samband med renoveringsarbetena på 1960-talet.
 Utvändigt speglar kapellet ännu idag, såväl byggnaderna som miljön, arkitektens ursprungliga vision. Med undantag av takmaterialet har såväl kapellbyggnad som klockstapel förblivit oförändrade. 

Besöksadress: Kapellvägen 5, 782 75 Malungsfors