Fonder/Stiftelser

Stiftelsen Systrarna Brita Larssons och Kerstin Bergdahls fond

Bidrag ur Stiftelsen Brita Larssons och Kerstin Bergdahls fond för sjuka och gamla i Malungs församling kan sökas senast den 15 maj 2021.

Ansökningsblankett för utskrift: pdf eller worddokument.

Stiftelsen Ingeborg och Gustav Danielssons minnesfond

Bidrag ur Stiftelsen Ingeborg och Gustav Danielssons minnesfond, vars tillgångar skall användas till understöd åt behövande inom Malungs församling kan sökas senast den 15 maj 2021.

Dessa fonder kan sökas av personer som är folkbokförda i församlingen och i övrigt uppfyller stiftelsernas kriterier. 

 

Ansökningsblankett för utskrift: pdf eller worddokument.

Ansökningsblankett kan också hämtas på Församlingsexpeditionen.

Fyll i ansökan och skicka/lämna den till: 
Malungs församling, Kyrkvägen 28, 782 30  Malung.