Fonder/Stiftelser

Stiftelsen Systrarna Brita Larssons och Kerstin Bergdahls fond

Bidrag ur Stiftelsen Brita Larssons och Kerstin Bergdahls fond för sjuka och gamla i Malungs församling. Det finns två ansökningperioder per år där sista ansökningsdatum är den 15 maj och den 15 november.

Ansökningsblankett för utskrift: pdf eller worddokument.

Stiftelsen Ingeborg och Gustav Danielssons minnesfond

Bidrag ur Stiftelsen Ingeborg och Gustav Danielssons minnesfond, vars tillgångar skall användas till understöd åt behövande inom Malungs församling. Det finns två ansökningperioder per år där sista ansökningsdatum är den 15 maj och den 15 november. 

Dessa fonder kan sökas av personer som är folkbokförda i församlingen och i övrigt uppfyller stiftelsernas kriterier. 

 

Ansökningsblankett för utskrift: pdf eller worddokument.

Ansökningsblankett kan också hämtas på Församlingsexpeditionen.

Fyll i ansökan och skicka/lämna den till: 
Malungs församling, Kyrkvägen 28, 782 30  Malung.