Diakoni

I diakonins emblem finns en duva med en olivkvist. Det är en symbol för den duva som kom tillbaka till Noa i arken. Genom att den återvände till arken med kvisten i näbben förstod Noa att det återigen fanns hopp om liv på jorden och att det nu var möjligt att lämna arken.

På samma sätt kommer kyrkans diakoni med olivkvisten och vill förmedla ett hopp till människor i utsatta situationer. Man kan uttrycka det så att diakoni är en kristen tro förmedlad genom praktisk handling. Ordet diakoni är ett från början grekiskt ord och betyder tjänst. All diakoni utgår från Jesu budskap om att alla människor har samma värde.

Diakonin är hela församlingens uppdrag. Den enskilde är kallad till att vara en kristen i ord och handling. De anställda samordnar församlingens diakoni, men alla har del i uppdraget. Allas bidrag är viktigt. Så här står det i kyrkoordningen:

”Kallelsen att föra ut evangelium är given åt hela Guds folk. Alla i kyrkan är lemmar i en och samma kropp. Dopet är den grundläggande vigningen till tjänst i kyrkan och ger delaktighet i kyrkans gemensamma uppdrag.”         (KO 7:e avd)

Det som kvalificerar en människa för delaktighet i församlingen och församlingens uppdrag är alltså dopet, inte en vigning eller anställning. Det är vi medlemmar som är församlingens största resurs.

Trots våra olikheter är ingen människa så stark att hon aldrig behöver stöd och ingen så svag att hon inte har något att bidra med. Vi hör ihop och behöver varandra.
Svenska kyrkans diakoni vill finnas till för människor i livets olika skeden. 

I Malungs församling vill vi att diakonin:
• Ska förmedla ett kristet hopp.
• Ska stödja i livets olika skeden.
• Ska skapa mötesplatser och organisera frivilligarbete.
(Ur Malungs församlings församlingsinstruktion)

Vi arbetar bland annat med:
• Enskilda samtal
• Hembesök
• Soppluncher
• Babypaket
• Andakter på Vårdhemmet och Orrmyrgården
• Sångstunder på Solhagen
• God gemenskap - Kaffe med quiz, mötesplats för daglediga
• Fika i kapellet, mötesplats för daglediga
• Födelsedagsfest för äldre
• Endagarsretreater

Vill du ha kontakt ring eller maila:
Sylvia Hars, diakon
070-680 38 81, 0280-198 09, sylvia.hars@svenskakyrkan.se