Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn & Familj

Öppna förskolan och Familjegudstjänster

”Vårt mål är att möta och se barnen och deras familjer, både i vår verksamhet och i övriga samhället. Att göra Jesu ord till handling, som för oss innebär att när vi möts, ska de känna sig trygga, uppskattade och framförallt sedda. Varje möte ska vara gott.” 

Öppen förskola

små och stora hälsas välkomna till en stunds trevlig samvaro med lek, sång, pyssel och fika i församlingshemmet S:t Olofsgården.

Öppna förskolan

Nu är det sommarlov på Öppna förskolan 
(Höstterminen startar måndag 19/8))

I sommar hälsar vi alla små och stora välkomna till Café Kornboden. Här finns gott fika och möjlighet till lek och aktiviteter. Se öppettider och program här.


Familjegudstjänster

Håll utkip i Malungsbladet och på Facebook där annonserar vi om våra familje gdustjänster en lite enklare gudstjänst för små och stora.