ASKGRAVPLATS

En egen plats med namn.

För den som önskar en personlig gravplats är valet av askgravplats ett alternativ
till en traditionell urngrav.

Askgravplats är ett gravskick av gemensam karaktär och gravrättsinnehavaren har inget personligt ansvar för skötseln. Gravanordningen har valts och satts dit av kyrkogårdsförvaltningen. Man får inte göra egna planteringar. Det är endast tillåtet att smycka sin gravplats med blommor i vas eller kruka, liten krans, och ljus i lykta. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av området och plockar bort vissna blommor och utbrunna ljus.

Observera att ytan för smyckning vid varje enskild gravplats är begränsad och kyrkogårdsförvaltningen har rätt att plocka bort sånt som stör helhetsintrycket av det gemensamma området. Den som önskar större frihet att smycka sin gravplats bör överväga alternativet att välja en enskild gravplats (urngrav).

Tid för urnnedsättning bokas hos församlingsexpeditionen. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. En kyrkogårdsvaktmästare medverkar och om önskemål finns kan även en präst närvara.

Askgravplats upplåts med en begränsad gravrätt till en gravrättsinnehavare under 25 år. Vid varje plats finns möjlighet till gravsättning av två-tre urnor.
Dödsboet betalar en avgift för hyra av gravsten, namnskylt (alternativt gravering på sten) samt för skötsel av gravplatsytan under 25 år. Kostnaden varierar något beroende på askgravplatsens utformning.

• Askgravplatser av olika karaktär finns på samtliga våra kyrkogårdar.

Välkommen att kontakta Malungs församling om du har frågor angående
gravskick, eller vill boka tid för visning av tillgängliga alternativ.
Församlingsexpedition tel: 0280-198 00
e-post: malung.forsamling@svenskakyrkan.se