Foto: Mona Davidsson

Västra Skrävlinge kyrkogård

Västra Skrävlinge kyrka är uppförd 1862-1864 med undantag av tornets nedre del som härstammar från en i övrigt riven medeltidskyrka.

Västra Skrävlinge kyrkogård ligger intill höghusbebyggelsen i Rosengård och Inre ringleden. 

Församlingen blev en del av Malmö 1911 och ingår nu i Malmö pastorat.

 

Området runt Västra Skrävlinge kyrkogård var så sent som på 1960-talet fortfarande odlad jordbruksbygd. Den största delen av jorden tillhörde den gamla gården Rosengård, vars gårdsbyggnader ligger kvar mitt inne i bostadsbebyggelsen. Historiskt sett är Västra Skrävlinge en mycket gammal församling, eller socken som den äldre benämningen var.

Den ligger såvitt man vet i den tidigast befolkade delen av Skåne. Otaliga fynd som gjorts vid grävningar i området vittnar om en mycket tidig bebyggelse. Numera finns inte några fornlämningar kvar, men det har funnits många grav- och ättehögar i den tidigare socknen.

Liksom de flesta kyrkogårdarna i Malmö har Västra Skrävlinge kyrkogård med tiden genomgått stora förändringar. Utvidgningar har skett i etapper. Ett kapell uppfördes 1958 och moderna personal- och ekonomibyggnader har byggts. En minneslund – den femte i Malmö – invigdes 1985 och pryds av skulpturen ”Livsträdet”, skapad av konstnären Per-Erik Willö.

Minneslund, Västra Skrävlinge kyrkogård Foto: Mona Davidsson
Minneslund, Västra Skrävlinge kyrkogård Foto: Mona Davidsson