Foto: Mona Davidsson

Västra Klagstorps kyrkogård

Kyrkan på Västra Klagstorps kyrkogård är uppförd 1885, men tornet är bevarat från den tidigare nu rivna medeltidskyrkan.

Västra Klagstorp gick samman med Malmö kommun och den kyrkliga samfälligheten i Malmö 1971.

På Västra Klagstorps kyrkogård har Malmö kyrkogårdsförvaltning utfört restaureringsarbete bland annat av kyrkogårdsmuren. Man har även lagt om den äldre delen av kyrkogården och dragit in vatten och avlopp. På den nyare kyrkogårdsdelen invigdes 1995 en minneslund på den  plats som tidigare varit tänkt som ceremoniplats.

Till Västra Klagstorps kyrkogård är knutet ett minne från tidiga krigsår. Under svensk-danska kriget 1709-1710 belägrade danskarna Malmö och truppavdelningar var förlagda i byarna runt staden. En infanteristyrka på 100 man var förlagd till Västra Klagstorp. Natten till den 6 februari 1710 gjorde svenskarna i Malmö ett utfall mot denna postering. Danskarna gick i ställning på kyrkogården och en häftig strid uppstod. Svenskarna försökte storma kyrkogårdsmuren, men möttes av så kraftig gevärseld att man måste ge upp försöket och i stället retirera sedan danskarna erhållit förstärkning. Tre danskar och fem svenskar stupade i striden.

Minneslund, Västra Klagstorps kyrkogård Foto: Mona Davidsson
Minneslund, Västra Klagstorps kyrkogård Foto: Mona Davidsson
Foto: Mona Davidsson
Foto: Mona Davidsson