Tygelsjö kyrkogård

Många minnesmärken och fynd visar på mycket gammal bebyggelse i trakten runt Tygelsjö kyrka och kyrkogård. Söder om den nuvarande kyrkogården har man funnit en kyrkogård från äldre kristen tid. Redan på 1000-talet tror man att det legat en träkyrka här. Den ersattes med en stenkyrka på 1100-talet. 1905 ersattes den kyrkan med den nuvarande tegelkyrkan.

1971 blev Tygelsjö en del av Malmö kommun, liksom av Malmö kyrkliga samfällighet.

I samband med detta påbörjades renoveringsarbeten på gravkvarteren samt restaurering av gamla gravvårdar. En ny personal- och ekonomibyggnad uppfördes också.

Till sevärdheterna på Tygelsjö kyrkogård hör bland annat det vackra gjutjärnsstaket som delvis omger kyrkogården samt ett flertal gamla och kulturhistoriskt intressanta gravvårdar.

I historiskt hänseende vittnar talrika minnesmärken och fynd som gjorts i trakten om forntida bebyggelse. Söder om nuvarande kyrkogård i Tygelsjö, på kyrkoherdeboställets mark, har man funnit platsen för en kyrkogård från äldre kristen tid.

På pingstdagen 2003 togs en askgravplats i bruk på kyrkogården. Det var den första askgravplatsen i Malmö. Detta var då ett helt nytt gravskick med en alternativ form för gravsättning – närmast  ett mellanting mellan en konventionell gravplats och minneslund. Gravrätten upplåts inom en gemensam anläggning, där de individuella gravplatserna inte avgränsas och all smyckning sker på en gemensam plats.

Askgravplats, Tygelsjö kyrkogård Foto: Mona Davidsson
Askgravplats, Tygelsjö kyrkogård Foto: Mona Davidsson