Foto: Mona Davidsson

Oxie kyrkogård

Oxie kyrkogård anlades på 1820-talet, då det gjordes gångar och planterades träd. Innan dess utgjordes den av gräsvall. Sedan dess har den byggts ut i olika etapper. 

1967 gick Oxie ihop med Malmö både kommunalt och med den kyrkliga samfälligheten. Oxie kyrka härstammar med sina äldsta delar från medeltiden och blev ombyggd och försedd med korsarmar 1848-1849.

Ännu på enskifteskartan vid 1800-talets början var Oxie kyrkogård bara en mindre fyrkant kring kyrkan. Historien berättar att i juli 1820 beslöt sockenstämman att inga grästorvor fick uppskäras på kyrkogården – en notis som antydde att den tidigare legat som gräsvall. Tiden därefter anlades gångar och planterades träd. Kyrkogårdsvård i modernare mening tog då sin början. Under årens lopp har kyrkogården har byggts ut i etapper. 2004 invigdes en minneslund inom Oxie kyrkogård.

Foto: Mona Davidsson

Sedan gammalt är kyrkogården i Oxie omgiven av en mäktig gråstensmur, som ännu på tre sidor omger området. Restaurering av muren har utförts i egen regi av Malmö kyrkogårdsförvaltning.

Sedan 2014 har Oxie kyrkogård också en egen askgravplats.

Minneslund, Oxie kyrkogård Foto: Mona Davidsson
Askgravplats, Oxie kyrkogård Foto: Mona Davidsson