Enskild gravplats

En enskild gravplats är en individuell gravplats med en gravrättsinnehavare, där en gravrätt upplåtits och det finns ett gravbrev.

På en gravplats har gravrättsinnehavaren rätt att placera en gravsten enligt de föreskrifter som gäller för den plats där gravplatsen ligger. Gravrättsinnehavaren bestämmer, inom ramen för föreskrifterna, hur graven ska anläggas och vilka växter som ska pryda graven.

Gravrättsinnehavaren har ansvaret för att gravplatsen vårdas. Om det inte sker kan gravrätten återtas av Malmö kyrkogårdsförvaltning. 

Vid valet av gravplats går man tillsammans med personal från kyrkogårdsförvaltningen ut på den aktuella kyrkogården för att få information och hitta den plats som passar. Det är bra att tänka igenom sina önskemål före gravplatsvisningen. Det ökar möjligheterna för kyrkogårdsförvaltningens personal att presentera alternativ som uppfyller önskemålen i så stor utsträckning som möjligt.

Föreskrifterna för hur en gravplats får se ut skiljer sig åt mellan de olika kyrkogårdarna och deras olika kvarter. Därför är det bra att ta reda på vad som gäller för den plats man är intresserad av innan man bestämmer sig.

Återbruk av gamla gravar

För att bevara karaktären på kyrkogårdarna och för att utnyttja deras ytor på ett bra sätt, återanvänds gamla gravar som lämnats tillbaka.

Skälen till återlämnande kan vara många, till exempel att anhöriga meddelar att de inte längre orkar sköta graven, att gravrätten på 25 år löpt ut och det inte anmälts någon ny gravrättsinnehavare eller att graven blivit vanvårdad. Vid vanvård återtar Malmö kyrkogårdsförvaltning skötseln av graven.

Många återgångsgravar är gamla och har vackert utformade stora gravstenar. Dessa gravplatser kan återanvändas genom att till exempel den gamla ramen bevaras och att den gamla gravstenen återanvänds, genom att man vänder på den och förser den med ny text. Det är i många fall både ekonomiskt och miljövänligt.