Foto: Mona Davidsson

Om begravning

Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet. Men alla sörjer på sitt eget sätt och man kan också avstå från att ha en ceremoni.

Begravningar kan ske enligt Svenska kyrkans eller något annat trossamfunds ordning, eller vara en borgerlig begravning utan religiösa inslag. Kapellen upplåts även till icke-kristna och borgerliga begravningar. Det finns en neutral ceremonilokal i Malmö, det är S:t Knuts kapell på Östra kyrkogården.

Medling vid tvist

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller inte samt om var den avlidne ska begravas. Detta sker genom samtal med de anhöriga som är oense.

Om man inte kan komma överens, lämnas tvisten vidare till länsstyrelsen för beslut. Så länge tvisten är olöst kan kremering eller gravsättning inte ske.

Det är viktigt att kyrkogårdsförvaltningen kontaktas så fort som möjligt om en tvist uppstått. Detta för att ärendet ska hanteras på rätt sätt. Kontakta Kundtjänst som kan ge mer information kring hur det går till.

Begravningsombudet

För att tillvarata intresset hos dem som inte tillhör Svenska kyrkan i begravningsfrågor, finns ett så kallat begravningsombud som utses av länsstyrelsen.

Den som inte tillhör Svenska kyrkan kan vända sig till begravningsombudet för rådgivning i frågor som rör begravningar.

Begravningsombud i Malmö:
Bengt Persson, tel 040-93 02 61
E-post: bengt.persson@bredband2.com