Olika typer av gravar

Det finns flera olika typer av gravar. I Malmö finns enskilda gravplatser, minneslundar, askgravplatser och kistlundar.

De olika typerna av gravar kallas också gravskick. Det finns även möjlighet att få tillstånd att sprida askan av den avlidne på en särskild plats. Det ansöker man om hos länsstyrelsen.

Enskild gravplats

En enskild gravplats är en individuell gravplats med en gravrättsinnehavare, där en gravrätt upplåtits och det finns ett gravbrev.

Kistlund

En kistlund är ett område för kistor, där den avlidne gravsätts i en stor gräsyta utan särskild markering av själva gravplatsen.

Askgravplats

Askgravplatser kan ses som ett mellanting mellan en konventionell gravplats och en minneslund.

Minneslund

En minneslund är en gemensam och anonym gravplats som sköts utan kostnader för dem som har anhöriga gravsatta där.