Olika typer av gravar

Det finns flera olika typer av gravar. I Malmö finns enskilda gravplatser, minneslundar, askgravplatser och kistlundar.

De olika typerna av gravar kallas också gravskick. Det finns även möjlighet att få tillstånd att sprida askan av den avlidne på en särskild plats. Det ansöker man om hos länsstyrelsen.