Foto: Mona Davidsson

Inga fler praktikplatser i höst

Vägen till ett jobb på kyrkogården kan börja med en praktikperiod. Varje år tar Malmö kyrkogårdsförvaltning emot elever från ”gröna” utbildningar. – Det vinner både vi och skolorna på, säger kyrkogårdsmästare Anna Jeppsson. Trycket av sökande är stort, och i höst finns inga praktikplatser kvar.

I södra Sverige, inte minst i närområdet, finns flera yrkesutbildningar inom den så kallade gröna näringen. Det handlar till exempel om skötsel och odling inom trädgårdsområdet.
Utbildningarna innehåller praktikperioder, där de vuxna eleverna ofta har ett eget ansvar att hitta praktikplatser.
– Vi får många frågor om praktikplatser, både från elever och lärare, säger Anna Jeppsson.
Två-tre praktikanter per distrikt brukar beredas plats. Ytterst ansvariga är Anna och de andra två distriktsansvariga kyrkogårdsmästarna.
– Praktikanterna följer ordinarie arbetstider, och går in i ordinarie arbetslag.
Att ta emot praktikanter ser hon som positivt för båda parter. Eleverna får en praktisk inblick i yrket och kontakt med en möjlig framtida arbetsgivare. I dag finns flera anställda som tidigare gjort praktik inom kyrkogårdsförvaltningen.
En av dem är Tobias Weirum.
– Jag praktiserade här 2017 under min utbildning på Hvilan. Jag började jobba på Östra kyrkogården samma år, så för min del ledde praktikplatsen direkt till jobb, säger han.
I höst är alla praktikplatser tillsatta. Den som vill ansöka inför kommande terminer ska kontakta kundtjänst, kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se.

Text: Mona Davidsson